MUDr. Ivona Toufarová
Praktická lékařka pro dospělé

Kompletní ceník


Platba za veškeré lékařské úkony, produkty a očkování je možná pouze v hotovosti, platební karty nebereme.

Produkty a služby

Název Cena
Očkování – výkon bez očkovací látky 300 Kč
Opakovaná prohlídka do zaměstnání 500 Kč
Ověření zdravotní způsobilosti držitelů řidičského průkazu - řidičů z povolání a řidičů o dovršení 60. roku věku 400 Kč
Potvrzení schopnosti studia na vysoké škole 250 Kč
Potvrzení ve vlastním zájmu 300 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro účast na sportovních akcích, zdravotních a jiných akcích pro děti a dorost, vyšetření pro sportovní organizace 300 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro výkon profese svářeč, elektromechanik atd. 300 Kč
Předoperační či preventivní vyšetření na vlastní žádost + zvlášť náklady na lab. + ekg 1000 Kč
Prodloužení způsobilosti pro držitele zbrojního pasu 700 Kč
Režijní náklad při sepsání návrhu na lázeňskou péči 200 Kč
Vstupní prohlídka na základě požadavku zaměstnavatele, vyšetření ve vlastním zájmu 600 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání 400 Kč
Vypsání úrazového pojištění, bodového ohodnocení úrazu 400 Kč
Vypsání žádosti do domova pro seniory 300 Kč
Vyšetření a potvrzení způsobilosti pro držitele zbrojního pasu 800 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz vstupní 600 Kč
Vystavení zdravotního průkazu pro výkon epidemiologicky závažné činnosti (potravinářství, veřejné stravování ) – potravinářský průkaz 400 Kč
Xerokopie za 1 stránku 5 Kč

Očkování

V naší ordinaci očkujeme těmito vakcínami, máme je k dispozici, nemusíte se objednávat.
Mezi aplikacemi různých očkovacích látek by měl být minimální časový rozestup 14 dní !

Název Cena
Chřipka 650 Kč
Klíšťová encefalitida 1200 Kč
Pneumokokové infekce 1700 Kč
Tetanus 800 Kč