MUDr. Ivona Toufarová
Praktická lékařka pro dospělé

Kompletní ceník


Platba za veškeré lékařské úkony, produkty a očkování je možná pouze v hotovosti, platební karty nebereme.

Produkty a služby

Název Cena
Očkování – výkon bez očkovací látky 200 Kč
Opakovaná prohlídka do zaměstnání 400 Kč
Ověření zdravotní způsobilosti držitelů řidičského průkazu - řidičů z povolání a řidičů o dovršení 60. roku věku 300 Kč
Potvrzení schopnosti studia na vysoké škole 100 Kč
Potvrzení ve vlastním zájmu 150 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro účast na sportovních akcích, zdravotních a jiných akcích pro děti a dorost, vyšetření pro sportovní organizace 200 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro výkon profese svářeč, elektromechanik atd. 300 Kč
Prodloužení způsobilosti pro držitele zbrojního pasu 500 Kč
Režijní náklad při sepsání návrhu na lázeňskou péči 100 Kč
Vstupní prohlídka na základě požadavku zaměstnavatele, vyšetření ve vlastním zájmu 500 Kč
Vypsání úrazového pojištění, bodového ohodnocení úrazu 250 Kč
Vypsání žádosti do domova pro seniory, jednoduchý výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
Vyšetření a potvrzení způsobilosti pro držitele zbrojního pasu 700 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz vstupní 500 Kč
Vystavení zdravotního průkazu pro výkon epidemiologicky závažné činnosti (potravinářství, veřejné stravování ) – potravinářský průkaz 300 Kč

Očkování

V naší ordinaci očkujeme těmito vakcínami, máme je k dispozici, nemusíte se objednávat.
Mezi aplikacemi různých očkovacích látek by měl být minimální časový rozestup 14 dní !

Název Cena
Chřipka 450 Kč
Klíšťová encefalitida 1000 Kč
Tetanus 900 Kč