MUDr. Ivona Toufarová
Praktická lékařka pro dospělé

Kdy do nemocnice s onemocněním COVID-19Kdy si přivolat Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS)?

Mezi typické příznaky v rámci onemocnění covid-19 vyžadující okamžitou lékařskou pomoc patří: kdy volat 155:

• pocit ztíženého dýchání, nedostatku vzduchu, zadýchávání se při minimální námaze, chůzi či mluvení

• promodrání rtů, obličeje, prstů

• silné bolesti na hrudi

• zmatenost či porucha vědomí

Pokud je to možné, snažte se v rámci přivolání ZZS mluvit pomalu a zachovat klid. Je důležité podat informaci, zda jste byli testováni na covid-19 či jste měli kontakt s covid-19 pozitivní osobou (posádka ZZS dle toho volí ochranné pomůcky).

Před transportem do nemocnice si připravte: • osobní doklady (občanský průkaz a kartičku pojištěnce), osobní věci (mobilní telefon) a hygienické pomůcky • seznam léků a dávkování, které užíváte a ev. aktuální lékařskou zprávu, pokud jste sledováni v rámci specializované ambulance či trpíte závažným onemocněním

Obecně nelze v případě život ohrožujícího stavu doporučit dopravu vlastní! Pokud se k tomu však z nějakého důvodu rozhodnete (např. nedostupnost ZZS), vyhněte se řízení osobního vozidla a vyvarujte se použití hromadné dopravy. V rámci transportu je vhodné použít respirátor, pokud to zdravotní stav dovoluje.

 


Publikováno 13. 3. 2021

Ostatní články